Nhận đủ hàng thanh toán chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Đọc kỹ nội dung bên dưới để tránh sai sót trong quá trình chuyển khoản
  • Nhằm tạo sự thanh toán nhanh chóng giữa 2 bên Khách Hàng và Phúc Thịnh –  Phúc Thịnh sẽ để thông tin chuyển khoản có mộc dấu đầy đủ theo nội dung bên dưới.
  • Để tránh sai sót cho cả 2 bên: Quý Siêu Thị nhận đủ hàng hóa vui lòng chuyển khoản theo thông tin bên dưới (Không Thanh Toán Tiền mặt – vì đã từng xảy ra sự cố thu tiền mặt)
  • Phúc Thịnh Đồng kiểm hàng với Quý Siêu Thị
  • Quý Siêu Thị khi chuyển khoản ghi rỏ Mã Siêu Thị chuyển khoản trong phần nội dung của mình để bên Phúc Thịnh sẽ kiểm soát dễ dàng hơn, tránh tình trạng gọi hỏi làm phiền Quý Siêu Thị.

Để tránh sai sót, và để Phúc Thịnh không làm phiền KH khi gọi lại hỏi KH đã chuyển khoản chưa? Quý Siêu thị chuyển khoản vui lòng ghi trong phần nội dụng chuyển khoản mã siêu Thị chuyển khoản vd: BHX 5740 (có nghĩa Siêu Thị BHX mã 5740) hoặc TGDĐ 5320 (Thế Giới Di Động mã 5320)

  • Phúc Thịnh quản lý KH chuyển khoản bằng Mã Siêu Thị.
mã siêu thị chuyển khoản
để tránh sai sót, Khách hàng chuyển khoản phần nội dung ghi mã Siêu thị: BHX mã Siêu Thị

Thông tin chuyển khoản Phúc Thịnh
Thông tin chuyển khoản Phúc Thịnh, quét mã Qr
Bình luận (0 bình luận)