Kiểm tra màng bọc thực phẩm đủ mét

Các số đo độ dày vòng quấn của cuộn wrap (cuộn màng bọc thực phẩm bên Phúc Thịnh bán như sau:)

Phúc Thịnh đơn vị nhập khẩu trực tiếp Màng bọc thực phẩm

  • Độ dày vòng quấn 10mm:  chiều dài 300 mét: 78.000đ / cuộn
  • Độ dày vòng quấn 9mm:  chiều dài 270 mét: 70.000đ / cuộn
  • Độ dày vòng quấn 8mm:  chiều dài 240 mét: 62.000đ / cuộn
  • Độ dày vòng quấn 7mm:  chiều dài 210 mét: 54.000đ / cuộn 
  • Độ dày vòng quấn 6mm:  chiều dài 180 mét: 48.000đ / cuộn

Phản hồi từ Siêu Thị mua hàng từ NCC khác giá rẻ mà không biết cách kiểm tra

Hướng Dẫn cách kiểm tra màng bọc thực phẩm đủ 300 mét tránh bị NCC lừa dối

Tổng trọng lượng cuộn màng có quan trọng không?
Lượng màng (lượng nạt) quan trọng hay tổng trọng lượng cả cuộn quan trọng?

Không để ý kỹ, mõi tháng NCC gian dối sẽ cắt giảm số mét dần dần để bán giá rẻ, cuối cùng là…

HÃY LUÔN KIỂM TRA NHÀ CUNG CẤP CÓ GIAO ĐÚNG SỐ MÉT CAM KẾT KHÔNG? MỚI BIẾT ĐƯỢC GIÁ RẺ HAY MẮC

Các số đo độ dày vòng quấn của cuộn wrap (cuộn màng bọc thực phẩm bên Phúc Thịnh bán như sau:)

  • Độ dày vòng quấn 10mm:  chiều dài 300 mét: 78.000đ / cuộn
  • Độ dày vòng quấn 9mm:  chiều dài 270 mét: 70.000đ / cuộn
  • Độ dày vòng quấn 8mm:  chiều dài 240 mét: 62.000đ / cuộn
  • Độ dày vòng quấn 7mm:  chiều dài 210 mét: 54.000đ / cuộn 
  • Độ dày vòng quấn 6mm:  chiều dài 180 mét: 48.000đ / cuộn
Bình luận (0 bình luận)