Do nhu cầu phát triển kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nay công ty P.T PHÚC THỊNH cần tuyển dụng các vị trí sau: (các bạn ứng viên đọc kỹ trước khi gọi)

NỮ KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Chăm sóc khách hàng)

Thu nhập: từ 7.200.000đ đến 20.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NỮ KẾ TOÁN NỘI BỘ

Thu nhập: từ 9.200.000đ đến 10.200.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NAM NHÂN VIÊN (KHO + KIÊM GIAO HÀNG).

Thu nhập: từ 9.800.000đ đến 14.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NAM QUẢN LÝ (KHO + ĐIỀU PHỐI GIAO HÀNG)

Thu nhập: 13.500.000đ / tháng.

XEM CHI TIẾT