Do nhu cầu phát triển kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nay công ty P.T PHÚC THỊNH cần tuyển dụng các vị trí sau: (các bạn ứng viên đọc kỹ trước khi gọi)

NỮ KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Chăm sóc khách hàng)

Thu nhập: từ 9.500.000đ đến 20.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NỮ KẾ TOÁN NỘI BỘ

Thu nhập: 11.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NAM NHÂN VIÊN KHO (HỖ TRỢ PHỤ GIAO HÀNG).

Thu nhập: từ 10.100.000đ đến 16.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NỮ NHÂN VIÊN KHO

Thu nhập: từ 9.800.000đ

XEM CHI TIẾT

NAM NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE MÁY

Thu nhập: từ 14.000.000đ đến 18.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT

NAM QUẢN LÝ (KHO + ĐIỀU PHỐI GIAO HÀNG)

Thu nhập: 14.000.000đ / tháng.

XEM CHI TIẾT

NAM TÀI XẾ XE TẢI 2 TẤN

Thu nhập: 17.000.000đ  đến 22.000.000đ / tháng

XEM CHI TIẾT
5/5 - (1 bình chọn)