Nhầm đa dạng hoá hình thức thanh toán Phúc Thịnh có 2 hình thức thanh toán để Quý Khách lựa chọn phù hợp với Quý Khách.

TIỀN MẶT

Phương thức thanh toán tiền mặt được áp dụng cho tổng đơn hàng dưới 20 triệu đồng, Quý Khách thanh toán toàn mặt cho nhân viên giao nhận của Phúc Thịnh khi nhận đầy đủ hàng hoá và chứng từ kèm theo.

CHUYỂN KHOẢN

  • Tài Khoản Công ty: Công Ty TNHH TM DV P.T PHÚC THỊNH:

Số Tài Khoản: 200014851062139

Tại Ngân Hàng: EXIMBANK Sở Giao Dịch 1, TP.HCM

  • Tài Khoản Cá Nhân: PHẠM QUỐC PHONG

Số Tài Khoản: 060157976561

Tại Ngân Hàng: SACOMBANK  PGD. Nơ Trang Long, CN. Quận Bình Thạnh, TP.HCM