Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2023

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật 1. Thu thập thông tin cá nhân Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của khách hàng thông qua Website www.ptphucthinh.com nhằm mục đích: Để truy cập hay thực hiện việc mua bán hàng trực tiếp thông qua website cũng như sử dụng một số dịch vụ tại www.ptphucthinh.com […]