Tăng phẩm BHX

Tặng ngay bộ dụng cụ sử dụng cho lõi màng bọc (gồm 1 hộp, 2 bánh xe, 1 dao cắt)

dụng cụ lõi màng bọc thực phẩm
quà tặng dụng cụ lõi màng bọc thực phẩm

Chương trình cụ thể (Nay sẽ tiết kiệm hơn, không cần mua màng bọc thực phẩm có hộp nữa)

1. Mua 6 lõi màng bọc thực phẩm:      tặng ngay 1 bộ dụng cụ
2. Mua 12 lõi màng bọc thực phẩm:    tặng ngay 2 bộ dụng cụ
3. Mua 18 lõi màng bọc thực phẩm:    tặng ngay 3 bộ dụng cụ
4. Mua 24 lõi màng bọc thực phẩm:    tặng ngay 4 bộ dụng cụ
5. Mua 30 lõi màng bọc thực phẩm:    tặng ngay 5 bộ dụng cụ
………….

Quý Siêu Thị đang tiết giảm chi phí sử dụng nên:

  • Tháng nào cũng tặng, mua là tặng, sử dụng thả ga, không còn lo lắng vì thiếu bộ dụng cụ sử dụng cho cuộn wrap (màng bọc thực phẩm)
Bình luận (0 bình luận)