Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2021

NỮ NHÂN VIÊN KHO

NỮ NHÂN VIÊN KHO Thu nhập: từ 9.800.000đ / tháng. Lao động phổ thông. Các bạn vui lòng đọc kỹ tin tuyển dụng, công ty sẽ không trả lởi những câu hỏi đã được đăng trong tin tuyển dụng phía dưới. Gọi trực tiếp Mr. Phong 0902.308802 trước khi Phỏng vấn, cty không trả lời tin […]

NAM TÀI XẾ XE TẢI NHỎ 500KG

NAM TÀI XẾ XE TẢI NHỎ 500KG (1 TÀI – 1 XE – KHÔNG CÓ PHỤ XE) Thu nhập: 13.000.000 đ / tháng đến 15.000.000đ/ tháng. Lao động phổ thông. Các bạn vui lòng đọc kỹ tin tuyển dụng, công ty sẽ không trả lởi những câu hỏi đã được đăng trong tin tuyển dụng […]