GIÁ THẤP NAY LẠI CÀNG THẤP HƠN

Chiến lược của Chúng tôi là luôn đem lại giá trị cao nhất cho Khách Hàng, đó cũng chính là mục tiêu tồn tại và phát triển của chúng tôi.

1. Tổng Đơn Hàng : >=  3 Triệu đồng được chiếc khấu 5%.

2. Tổng Đơn Hàng : >=  5 Triệu đồng được chiếc khấu 7%.

3. Tổng Đơn Hàng : >=  10 Triệu đồng được chiếc khấu 10%.

4. Tổng Đơn Hàng : >=  20 Triệu đồng được chiếc khấu 15%

Chương Trình Chiếc khấu chỉ được áp dụng khi Quý khách Thanh toán ngay khi nhận đủ hàng hoá và chứng từ có liên quan (Không bao gồm giấy in và giấy photocopy, Giấy vi tính liên tục)